Natri nitrat bột

Natri nitrat bột
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Yingfengyuan Industrial Group Limited là một trong những nhà sản xuất bột natri nitrat Trung Quốc hàng đầu và nhà cung cấp, được trang bị với các nhà máy sản xuất chuyên nghiệp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm bột tốt nhất và giá rẻ natri nitrat.

Natri nitrat đặc điểm kỹ thuật:

Mục của natri nitrat

Đơn vị

Chỉ số

Chất lượng tốt nhất

Đầu tiên chất lượng

Đủ tiêu chuẩn chất lượng

Nội dung của natri nitratecalculated bằng cơ sở khô)

% ≥

99,7

99.3

98,5

Nội dung của natri nitrit (tính bằng khô base)

%≤

0,01

0,02

0,15

Nội dung của clorua (NaCl) (tính bằng khô base)

%≤

0,25

0,30

___

Nội dung của insolubles trong nước (tính bằng khô base)

%≤

0,03

0,06

___

Độ ẩm

%≤

1.0

1.5

2.0

Nội dung của natri cacbonat (tính bằng khô base)

%≤

0,05

0,10

___

Nội dung của iron(Fe)

%≤

0,005

___
Yêu cầu thông tin