Yingfengyuan Industrial Group Limited là một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp nitrat natri hàng đầu Trung Quốc, được trang bị nhà máy chuyên nghiệp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn NaNO3 tốt nhất và rẻ tiền, soda niter, muối natri, nitrat de sodium, natri nitrat cho các sản phẩm công nghiệp.