Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới

Mỗi ngày 15 tháng 3 là "Ngày Quyền của Người tiêu dùng Thế giới" do IOCU thành lập năm 1983, Mục đích là mở rộng tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thu hút sự chú ý trên thế giới, thúc đẩy hợp tác và truyền thông giữa người tiêu dùng ở các nước và các khu vực để bảo vệ tốt hơn lợi ích của người tiêu dùng trong phạm vi quốc tế.


每年 的 3 月 15 日 是 "国际 消费者 权益 日" (Ngày quyền lợi người tiêu dùng thế giới), 由 国际 消费者 联盟 组织 1983 年 确定, 目 的 在 扩大 消费者 宣传 宣传 宣传 宣传, 目 在 世界范围 扩大 得到 重视,以 促进 各国 各国 地区 消费者 消费者 组织 之间 交往, 在 国际 消费者 组织 之间 交往, 在 国际 范围 组织 之间 交往, 在 国际 范围 内 之间 交往.


Tín dụng giống như một tấm gương, như là có những vết nứt, không giống như một mảnh ban đầu - Amir (Thu Switzerland Sĩ)

信用 就像 一面 镜子, 只要 就像 有了 镜子, 只要 有了 连城 连城 一片 --- (瑞士) 阿米尔


Giữ lời hứa bảo vệ danh dự --- (phương pháp Balzac)

遵守 诺言 就像 保卫 你 的 荣誉 一样 --- (法) 巴尔扎克


KẾT LUẬN

ĐỔI MỚI ANDEXCEEDING

COOPERATINGSINCERELY

PHÁT TRIỂN KHÁC     

凝聚 和谐, 创新 超越,

诚信 合作, 共谋 发展

---- 盈丰 源 商贸 集团 有限公司

(Trung Quốc) YINGFENGYUAN INDUSTRIAL GROUP LIMITED