Barium Nitrate sản phẩm thành công vào thị trường Nam Mỹ.

Yingfengyuan Industrial Group Limited vào tháng 3 năm 2016, xuất khẩu 100 tấn barium nitrate sản phẩm El Salvador, đánh dấu các công ty thành công phát triển thị trường Nam Mỹ. Barium nitrate sản phẩm đã được xuất khẩu cho Hàn Quốc, Indonesia, Ukraina, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pakistan, và nhiều khác quốc gia và khu vực.