Phương pháp chiết xuất kali nitrat từ đất nitrat

Nguyên tắc chính của việc chiết xuất kali nitrat từ đất là thay thế các ion natri trong đất bằng các ion kali trong tro thực vật để tạo thành kali nitrat. Ngoài ra, các ion cacbonat và ion sunfat trong tro được kết hợp với các ion canxi và magiê trong đất để tạo thành muối hòa tan và kết tủa kém, do đó loại bỏ các tạp chất như canxi và magiê. Phản ứng chính là
Ca (KHÔNG?)? + K? SO? = 2KNO? + CaSO? ↓
Ca (KHÔNG?)? + K? CO? = 2KNO? + CaCO?
Mg (KHÔNG?)? + K? CO? = 2KNO? + MgCO?


Bản thân đất nitrat cũng chứa kali nitrat. Cuối cùng, sự khác biệt về độ hòa tan của các loại muối khác nhau được sử dụng để kiểm soát nhiệt độ và nồng độ, do đó kali nitrat kết tinh từ hỗn hợp.