Nhà máy sản xuất Bari Nitrate bột

Nhà máy Cung cấp Bari Nitrate bột 99,3%

 

Ứng dụng sản phẩm

Công thức phân tử: Ba (NO3) 2

Trọng lượng phân tử: 261,34

CAS RN: 10022-31-8

Tài sản: tinh thể không màu hoặc bột tinh thể trắng tinh thể không màu hoặc bột tinh thể trắng.

MP: 592C, LD50 = 8.5mg / kg. chất oxy hóa.

Sử dụng: vật liệu pháo hoa, pháo hoa, pháo hoa xanh, đèn hiệu xanh, thuốc thử, chất tracer, kính quang học, vật liệu tráng men, muối muối, muối bari