Yingfengyuan Industrial Group Limited là một trong những nhà sản xuất barium nitrate hàng đầu của Trung Quốc và các nhà cung cấp, trang bị nhà máy chuyên nghiệp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tốt nhất và rẻ barium muối, hợp chất barium, muối vô cơ, các sản phẩm hóa chất vô cơ.