Yingfengyuan Industrial Group Limited là một trong những nhà sản xuất và cung cấp Bari hydroxit hàng đầu Trung Quốc, được trang bị nhà máy chuyên nghiệp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn muối bariumdihydroxide tốt nhất và rẻ tiền, bariumhydroxide (ba (oh) 2), các sản phẩm octahydrate bari hudroxide.